BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Vzhledem k protiepidemickým opatřením vlády ČR je počet účastníků bohoslužby omezený. Svou účast prosím zapište do tabulky, případně nahlaste předem telefonicky. 

Bohoslužby

Kuřim - sbor dr. K. Farského

- 1. neděle v měsíci v 17:00
- 2. až 5. neděle v měsíci v 9:00
Na faře také ve středu v 18:30

Kuřim - DPS, Zahradní 1275 (7. patro, "Kulturka")
- poslední čtvrtek v měsíci ve 14:00

Lelekovice - Villa Vlaďka (Betánie)
- 1. a 3. neděle v měsíci ve 14:00

Biblické hodiny

Kuřim - fara
- 1., 3. a 5. úterý v měsíci od 18:30 do 20:00

Brno - Joštova 7 (3. patro; prostory Setkávání)
"Pro mladé dospělé"
- každý čtvrtek mimo prázdniny od 18:00 do 20:30

Společná večerní modlitba

Kuřim - fara
- 2. a 4. úterý v měsíci od 18:30 do 19:30

Duchovní péče - náboženství

Kuřim - ZŠ Jungmannova (jazyková učebna)
- každou středu mimo prázdniny od 12:40 do 13:25

Kuřim - fara
Teenageři ("Příprava na biřmování")
- pondělí mimo prázdniny od 16:30 do 17:30

Tišnov - nemocnice
Duchovní služba
- každé úterý od 13:30 do 14:30

Na základě domluvy konáme také rozhovory o víře, duchovní útěchu, přípravy ke svátostem, vysluhování svátostí křtu, večeře Páně, manželství, pokání (zpověď), útěchy nemocných, návštěvy v domácnostech, nemocnicích a sociálních ústavech, pohřby.

V případě potřeby kontaktujte faráře nebo sestru duchovní.