BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

Bohoslužby

Kuřim - sbor dr. K. Farského

- každou 2.-5. neděli v 9:00, každou 1. neděli v 17:00 - ZMĚNA OD PROSINCE 2022

- na faře také ve středu v 18:30

Kuřim - DPS, Zahradní 1275 (7. patro, "Kulturka")
- poslední čtvrtek v měsíci ve 14:00

Lelekovice - Villa Vlaďka (Betánie)

- 1. a 3. neděle v měsíci ve 14:00

Biblické hodiny

Kuřim - fara

- 1., 3. a 5. úterý v měsíci od 18:30 do 20:00

Brno - Joštova 7 (3. patro; prostory Setkávání)
"Pro mladé dospělé"
- každý čtvrtek mimo prázdniny od 18:00 do 20:30 (online od 19:30)

Společná večerní modlitba

Kuřim - fara

- 2. a 4. úterý v měsíci od 18:30 do 19:30

Duchovní péče - náboženství

Kuřim - ZŠ Jungmannova (jazyková učebna - naproti jídelně)
- každý čtvrtek kromě prázdnin od 13:00

 Kuřim - fara

- Teenageři - příprava na biřmování - individuálně

- Přípravy na křty, biřmování a svatby - individuálně                                                                                                                      

Tišnov - nemocnice                                                                                                                                                                          Duchovní služba                                                                                                                                                                                                  - každé úterý od 13:30 do 14:30


Na základě domluvy konáme také rozhovory o víře, duchovní útěchu, přípravy ke svátostem, vysluhování svátostí křtu, večeře Páně, manželství, pokání (zpověď), útěchy nemocných, návštěvy v domácnostech, nemocnicích a sociálních ústavech, pohřby.

V případě potřeby kontaktujte faráře nebo sestru duchovní.

Vytvořte si webové stránky zdarma!