To nejlepší v dějinách vůbec

02.04.2021

(Velký pátek)


"Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší."

Jak mnozí ztrnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. (Iz 52, 13-14)

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce naplnilo Písmo, řekl: "Žízním." Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal. (J 19, 28-30)

Kristovo utrpení je to nejlepší v celých dějinách lidstva. Zní to provokativně. Taky to provokace v jistém smyslu je. A přece je to pravda. To nejlepší v lidských dějinách...

Představme si, aspoň to zkusme: dějiny.

Velké události: bitvy, objevy, založení a pády říší, králové, císaři, vládci se svými dvory a armádami... a pak osudy nás obyčejných lidí: narození, růst, rozvoj, dospívání, stárnutí, radosti   i bolesti, nemoci a uzdravení, zkoušky a jejich rozuzlení, smrti a umírání, všechna důležitá rozhodování, všechny zápasy o dobro a pravdu, ale taky ty nesmyslné a kruté zápasy... A v tom... Ježíšovo utrpení. Proč je Kristovo utrpení to nejlepší, co jako lidstvo můžeme nabídnout?

Jedině pro Ježíšův postoj k tomu zlému, co se v životě děje a co nakonec jeho pozemský život ukončilo. On v tom všem projevil lásku, svobodu a odvahu, kterou přijal od Boha. V takové míře   a síle jako nikdo nikdy předtím. Stoprocentně. A PRO druhé... Nebál se toho, čeho se my lidé bojíme. Nedovolil svým nepřátelům, aby byli jeho nepřáteli. Nepřistoupil na jejich vidění světa. A vytrval v tom Božím vidění světa až úplně do konce. Naprosto se vydal druhým všanc - Bohu     i lidem. Proto směl od Boha přijmout nový život... pro všechny.

Nechme s tím vědomím na sebe pašijový příběh působit. Přemýšlejme o něm, ale taky ho nechme na sebe prostě působit. Naslouchejme mu a "dívejme se" na něj. Tady v těchto hrozných událostech se nám nejzřetelněji vyjevuje Bůh... On sám nám tu maličko pootvírá své nejniternější tajemství. Co všechno nám tento příběh ukazuje o Bohu? Můžeto být otázka. Ale stejně tak konstatování a úžas! Co všechno nám tento příběh ukazuje o Bohu!

Nechme tento příběh na sebe působit. Může to vést k tomu, že se s námi a v nás stane zázrak, že budeme s Kristem vnitřně sjednocováni. Postupně si osvojíme jeho životní postoje, jeho smýšlení. On bude žít v nás... a my v něm. A právě o to tady jde...

Duchu svatý,

svou přítomností

nás dnes připravuješ,

abychom vnímali Boží soucit

a pochopili, že

Bůh nemůže jinak

než darovat svou lásku.

Bratr Roger z Taizé, Na Velký pátek in Modlit se v tichosti srdce. Sto modliteb Brno Cesta 2017 s. 113

Vytvořte si webové stránky zdarma!