Součástí Božího příběhu...

03.01.2021

2. po Vánocích B

Jr 31, 7-11/ Ef 1, 3-14/ J 1, 10-18


Už asi 10 dní v nás rezonuje vánoční evangelium. (Možná teprve teď po odeznění všeho toho svátečního si to můžeme konečně užít :-). Vánoční evangelium to je: radost z příchodu Božího Syna. Radost, veselí... Tomu odpovídají i čtení. Především: radost, vděčnost a nové obzory, které se před námi otvírají.

Z Jeremjáše dnes zní radost z obratu - ze změny údělu. Hospodin přivede Jákoba zpět. Vyhledá ztracené. Dokonce i ze severní země. To není jen zeměpisný údaj. Sever je ten nejzazší kus světa, nejtemnější, nejnebezpečnější - i duchovně a nábožensky. Nikdo nebude zapomenut. Nikdo. Řeč je o Efrajimovi - tedy o severním (z pohledu Judska odpadlickém) izraelském království, které zaniklo nějakých 130 let +/- před Jeremjášem. Dokonale ho rozprášili po své veleříši Asyřané. Nikdo už o nich neví. Nejspíš ani oni sami. Ale Bůh zná ty své a nezapomíná... I ty neposlušné... Pamatuje si je v dobrém... Aby je zachránil a ne je "dodělal". Přivede je zpět. A oni pochopí...        a obrátí se... bude to ještě větší radost. Tu se snaží Jeremjáš svým slovem zprostředkovat. Každému, kdo to slyší.

Býváme zvyklí, že věci nedopadají tak úplně dobře. Spíš počítáme s horšími variantami                a komplikacemi. Když se něco prostě podaří bez obtíží, nechce se nám tomu ani moc věřit. Je to věc povahy, ale taky zkušenosti. Proroctví nás prostě zve připustit si radost, přijmout, že Bůh dá věcem navzdory obvyklé zkušenosti dobré vyústění. Vykoupí, shromáždí a zastane se... a bude radost veliká. Už to začalo a my jsme u toho. Jen si to tak málo uvědomujeme.

Z listu Efezským zaznělo, co všechno nám Bůh daroval prostřednictvím Ježíšovým. Ano, taky nám. A není toho zrovna málo. Jen tak namátkou: vyvolil nás před věky, abychom byli jeho děti; odpustil nám hříchy; zahrnul nás přebohatou milostí = to znamená, že se mu líbíme; že on na nás hledí se zalíbením a přijímá nás vlídně; učinil nás svou chválou a dal nám poznat tajemství svého záměru. Zasvětil nás do svých nejtajnějších plánů. A ty jsou fantastické. Všechno bude obnoveno a znovu sjednoceno pod Kristovou vládou... Před námi se otvírá vize celého kosmu pod Kristovou vládou v celé kráse... Naše osobní příběhy se stávají součástí jednoho velikého příběhu obnovy všeho... Jsme součástí - nebyli jsme a stali jsme se - něčeho velikého a nádherného...

Jako evangelium jsme si zopakovali část čtení z Božího hodu vánočního. Slovo se stalo tělem            a přebývalo mezi námi a spatřili jsme jeho slávu... My, kdo jsme uvěřili evangeliu. Každý svým osobitým způsobem. Očima víry jsme uviděli Ježíše plného Božího světla. V tomto světle jsme taky uviděli všechno nově. Uviděli jsme, jak nás Bůh miluje. Poznali jsme pravdu. Protože on má všechno a dělí se o to s námi.

On zná důvěrně Boha. Proto nám ho mohl vyložit - přiblížit. On nám ukazuje Boha jako Otce, který volá všechny k sobě; jako Pastýře, který hledá ztracené; jako toho, kdo přijímá zbloudilé;  a ty, co selhali nebo ztroskotali a nabízí jim život a domov... V tomto světle smíme žít... Odtud ta radost - navzdory běžné zkušenosti :-). Smíme znát malé tajemství... Stali jsme se součástí něčeho velikého a nádherného...

Vytvořte si webové stránky zdarma!