Nebojte se a pamatujte na to SVĚTLO...

19.02.2023

Poslední po Zjevení A (Neděle Proměnění)
Ex 24, 12-18/ Ž 2/ 2 P 1, 16-21/ Mt 17, 1-9
(pokus o dialogické kázání při příležitosti setkání mladší mládeže v Kuřimi :-)


Dneska zkusíme, že budete kázat se mnou. Zkusíme to. Zároveň si zkusíme, jak jsme dávali pozor při čtení a jak o těch čteních přemýšlíme. Obojí je strašně důležité: dávat pozor a přemýšlet.

Chodíte rádi na hory? Někdo se rád dívá na hory zespodu. Ale seshora je to lepší. Jen ta námaha, když tam nejezdí lanovka! Loni v létě jsme s Markétou lezli na jednu horu v Jeseníkách. Bylo strašné horko. Člověk se potil. Obletovaly ho mouchy. Ostatní turisté mne předbíhali... A já jsem brblal: "To je strašný pořád do kopce, pořád do kopce..." No, jasně. Kam jinam než do kopce, když jdete na horu. Ale pak ten pocit, když jste na hoře?

Tak takhle vzal Ježíš na horu pár apoštolů. Asi šli v noci nebo hodně brzo ráno. Ještě za tmy. Tam na jihu to ve dne ani nejde. To by člověk mohl horkem umřít. Nevíme, jestli apoštolové cestou brblali. Ale já si představuji, že trochu ano. Ale to není důležité.

Ale pak ta krása nahoře! Výš už to nejde. A ten rozhled! A tu se Pán Ježíš proměnil před očima apoštolů Petra, Jakuba a ............. . Co se stalo?

Jeho tvář zářila jako slunce. Jeho oblečení bylo zářivě bílé. Určitě jste někdy viděli na nějaké hoře východ slunce. Někteří vykladači si myslí, že se to stalo při východu slunce. Zkuste si to představit. Nad obzorem se objeví první paprsky slunce a vy začnete vidět krajinu. A najednou zjistíte: Ono to nesvítí slunce, je to Pán Ježíš. Co se to děje? Lekli byste se toho? .... Co byste si o tom mysleli? .......

A to je jenom začátek. Pak se objeví další zářivě bílé postavy. Kdo to byl, víme. Jak to ti apoštolové poznali? Co myslíte? ..... Někdy to člověk prostě ví. Oba jsou vlastně taky "horolezci amatéři". Oba lezli na horu Choréb. To je taková obrovská skála vysoká nějakých 2 600 metrů. I když je to dost na jihu, v noci tam mrzne. Ještě něco mají Mojžíš a Elijáš společné. Víte co? ....... Oba si Bůh vzal do nebe. Kdybyste na zemi hledali jejich hrob, nenajdete ho. Jsou to tedy bytosti jaké? .... Ano, nebeské.

Jestli si s nimi Ježíš povídá, co to znamená? ... Ježíš patří do nebeské společnosti.

Tak jsou tam ti tři a koukají na svého učitele v nebeské společnosti. A jsou na něho patřičně hrdí. "Heč, náš Učitel, patří do té nejvyšší společnosti!" V Bibli se tomu taky říká "Sláva". Sláva v Bibli znamená něco jiného než tady mezi námi. Když o někom řekneme: Ten je ale slavný, tak tím myslíme co? ...... Známý. Všichni ho znají. Obdivují ho. Slavní jsou třeba herci, zpěváci, sportovci...    V Bibli je slavný ten, kdo se zná s Bohem. Sláva je v Bibli zvláštní světlo a taky zvláštní tíže. Sláva hrozně moc váží. Ale hlavně si budeme pamatovat, že to je zvláštní světlo. A pak je Sláva taky krásná. Člověk od ní nemůže odtrhnout oči.

Co myslíte: Líbilo se to těm třem být na té hoře a dívat se na slávu Pána Ježíše? ..... Proč si to myslíte? Petr tam chce postavit tři přístřešky. Na hoře je pěkně. Nikdo vás tam neotravuje. Nejste smutní z toho, že lidé na sebe dovedou být zlí. To se nám může líbit... Ale co Bůh? Líbí se to jemu, když chceme zůstat na hoře? ....

Na jednou přišel obrovský mrak a oni neviděli nic. Nebyla tma. Ten mrak zářil. Zkuste si představit zářivou mlhu. Připomíná vám to něco? .... Ano, když Izraelci putovali pouští.

A z mraku někdo promluvil. Co to vlastně řekl? Co si z tohoto pamatujete? ..... A teď, co to znamená. "Vy chcete zůstat tady na hoře. Daleko od lidských trápení. Tak to jste úplně vedle. Ježíš patří do nebeské společnosti a přišel, aby všem lidem zvláště těm, co mají nějaké trápení, jsou chudí, druzí jimi pohrdají, přinesl nebe. Nebe to je láska, radost, svoboda."

To, co jste tu na hoře viděli, vám ukázalo, co je správné, a dalo vám sílu, abyste byli s druhými lidmi v jejich trápeních a zkouškách, abyste se postavili proti zlu a lži. Tak pěkně zase dolů z hory! A mezi lidi. Ale nezapomeňte na to, co jste tady viděli. Pamatujte na to SVĚTLO. A nebojte se.

Totéž platí i pro nás: Nebojte se! A pamatujte na to SVĚTLO!

Vytvořte si webové stránky zdarma!