Malá rekapitulace „vánočních dárků"

02.01.2022

2. neděle po Vánocích (2/1/2022)
Jr 31, 7-11/ Ef 1, 3-14/ J 1, 10-18


I. Malá rekapitulace "vánočních dárků"... (kázání při bohoslužbě)

2. neděle po Vánocích bývá většinou opomíjená. Tak nějak se ztrácí vedle Nového roku. Ale my dnes nedopustíme, aby se jen tak ztratila. Zaposloucháme se do jejího poselství. Využijeme ji jako dobrou příležitost rekapitulovat vánoční poselství.

Zaposlouchejme se. Každý. A nejednou. Co slyšíme z dnešních čtení? Všechna mají velmi slavnostní ráz. Jsou to vlastně písně - chvalozpěvy. Můžeme z nich cítit úžas nad Božím dílem a nad tím, jak moc jsme byli obdarováni. Ano, jsme bohatě obdarováni.

Především se nám dostalo blízkosti (až rodinné) s Bohem. Bůh nám ve svém Synu dává všechno. Nejen věci hmotné či duchovní, ale přímo sebe sama. Syn spočívající na Otcově srdci jako Jediný nám Otce přibližuje (doslova vykládá). Byli jsme bohatě obdarováni. Ale nejen my, nýbrž celé tvorstvo!

Hospodin učiní Izrael svým Synem. Efrajim bude jeho prvorozený (Jr 31, 9). Izrael a Efrajim označuje v době Jeremjášově severní království, které zaniklo za asyrských válek. Vymazané z dějin a ze světa. Naprosto ztracené. Ale Bůh to tak nenechá. Sám ze své iniciativy znovu najde                        a shromáždí ty, kdo se zdají být beznadějně rozptýleni a ztraceni. Sám ze své iniciativy překoná bolestná místa dějin. A to bude radost. Pro Izrael i pro svět. Když Bůh dělá takové věci, je to nakonec vždycky radost pro všechny.

Těm, kdo v něho uvěřili, dal moc stát se Božími syny a dcerami (J 1, 12). Od té doby nám stále nabízí svého Syna jako jednoho z nás. Abychom vstoupili do jeho přátelství, byli mu nablízku a tak viděli jeho autoritu, tolik odlišnou od autorit, které jsme dosud poznali. A taky jeho svobodu. A sami jím byli do této svobody uvedeni.

V Synu nás Bůh také určil, abychom se stali chválou jeho slávy (Ef 1, 12). Určil nás, abychom byli jeho chvalozpěvem, aby se na nás ukázalo, jaký Bůh je a co dokáže. Kdo nás pozná, nemůže než Boha chválit!

Spatřili jsme jeho slávu (J 1, 14). Viděli jsme zářit Boží Přítomnost v člověku Ježíši. Uviděli jsme a od té doby vidíme v jeho přítomnosti svět a život jinak. Poznali jsme světlo.

A taky jsme byli obdarováni milostí za milostí (J 1, 16). Všechno, co jsme obdrželi, je dar. Čistý dar. Avšak milost má ještě jeden aspekt: zalíbení, půvab, šarm. Bůh se na nás dívá očima svého Syna a... shledává nás půvabnými a šarmantními. Moc dobře nás zná. Přesto se mu líbíme. A moc.

Bůh má s námi i s celým vesmírem jen ty nejlepší plány. V nich má Ježíš naprosto jedinečnou              a klíčovou úlohu. Až se naplní čas všechno bude sjednoceno v Kristu jako pod jednou hlavou (Ef 1, 10). Říkáme tomu Univerzální (nebo taky Kosmický) Kristus. V něm bude všechno "zopakováno", obnoveno, včleněno do jednoho Těla, jehož hlavou bude On - Syn. Tělo tu nepředstavuje jen obraz církve, nýbrž celého obnoveného tvorstva. Církev tu není cílem, ale spíš počátkem nového stvoření... Jsme součástí velikého a krásného díla... Většího a krásnějšího, než si dovedeme představit...

Tak se před námi postupně otevírá obrovské bohatství Boží moci, lásky a krásy... Nedohlédneme jeho konce. Nevadí. Dívejme se na ně. Žijme z něho. Aspoň z toho, co dovedeme nějak "vstřebat". Nezapomínejme na něj. Ale pamatujme taky, že platí opravdu všem. Celý kosmos je do tohoto procesu zahrnut. Všechno víří a směřuje vzhůru do Krista. A všechno to začíná tak obyčejně... jedním narozením. To nás vede k úžasu, radosti, naději i vděčnosti, ale taky k vědomí větší zodpovědnosti za druhé, za společnost i za celé stvoření...


II. Malá rekapitulace "vánočních dárků"... (podcast)

2. neděle po Vánocích bývá většinou opomíjená. Tak nějak se ztrácí vedle Nového roku. Ale my dnes nedopustíme, aby se jen tak ztratila :-). (Ostatně to je vlastně jediná vánoční Séla.) Zaposloucháme se do jejího poselství. Využijeme ji jako dobrou příležitost zrekapitulovat si vánoční poselství.

Máme za sebou další Vánoce. Rychle přišly. Rychle odešly. Tak to bývá. A co dál? Dnešní čtení nám nabízejí rezonování vánočního poselství. Všechna mají velmi slavnostní ráz. Jsou to vlastně písně -chvalozpěvy. Můžeme z nich cítit úžas nad Božím dílem a nad tím, jak moc jsme byli obdarováni. Ano, jsme bohatě obdarováni.

Především se nám dostalo blízkosti (až rodinné) s Bohem. Bůh nám ve svém Synu dává všechno. Nejen věci hmotné či duchovní, ale přímo sebe sama. Syn spočívající na Otcově srdci jako Jediný nám Otce přibližuje (doslova vykládá). Byli jsme bohatě obdarováni. Ale nejen my, nýbrž celé tvorstvo!

Hospodin učiní Izrael svým Synem. Efrajim bude jeho prvorozený (Jr 31, 9). Izrael a Efrajim označuje v době Jeremjášově, to druhé, to severní království, které zaniklo za asyrských válek. Už je to v Jeremjášově době víc než 100 let. Vymazané z dějin a ze světa. Rozprášené do nejzazších končin asyrského impéria. Naprosto ztracené. Ale Bůh to tak nenechá. Sám ze své iniciativy znovu najde      a shromáždí ty, kdo se zdají být beznadějně rozptýleni a ztraceni. Sám ze své iniciativy překoná bolestná místa dějin. Uzdraví všemi dějinné šrámy. Daruje nové šance. Ze své dobroty a lásky. Na základě své věrnosti. A to pak bude radost! Pro Izrael i pro svět. Když Bůh dělá takové věci, je to nakonec vždycky radost pro všechny.

Těm, kdo v něho uvěřili, dal moc stát se Božími syny a dcerami (J 1, 12). Od té doby nám stále nabízí svého Syna jako jednoho z nás. Jako příležitost, abychom vstoupili do jeho přátelství. Byli mu nablízku. A tak viděli jeho autoritu, tolik odlišnou od autorit, které jsme dosud poznali! A taky zakusili jeho svobodu. Abychom sami jím byli uvedeni do této svobody Božích dcer a synů. Abychom se podobali jeho Synu. To je jeden z tradičních výrazů pro spásu: být připodobněn (samozřejmě Boží mocí) Jednorozenému.

V Synu nás Bůh také určil, abychom se stali chválou jeho slávy (Ef 1, 12). Určil nás, abychom byli jeho chvalozpěvem! Nejen abychom zpívali, ale sami svou existencí byli písní jeho chvály. Jak? Že se na nás ukáže, kým on opravdu je a co dokáže jeho láska s člověkem. Kdo nás lidi pozná, nemůže než Boha chválit!

Spatřili jsme jeho slávu (J 1, 14). Viděli jsme ve svém srdci "zářit" Boží Přítomnost v člověku Ježíši. Uviděli jsme a od té doby vidíme v jeho přítomnosti svět a život jinak. Žijemesice ještě na rozhraní mezi světlem a tmou,(Pseudo-Makarius), ale už jsme poznali světlo. Skutečné světlo. Kdo ho jednou uviděl, nemůže na něj zapomenout. V něm je všechno nové a takové nějaké jiné...

A taky jsme byli obdarováni milostí za milostí (J 1, 16). Všechno, co jsme obdrželi, je dar. Čistý dar. Nic než dar. Žádná naše zásluha. Žádné "něco za něco". Spíš "všechno za nic". V něm - v Synu - nejde o nic jiného než o milost. Avšak milost má ještě jeden aspekt: zalíbení, půvab, šarm. Bůh se na nás dívá očima svého Syna a shledává nás... půvabnými a šarmantními. Moc dobře nás zná. Naše temnoty a slabá místa. Všechna potemnělá zákoutí našich srdcí. Přesto se mu líbíme. A moc.

Bůh má s námi i s celým vesmírem jen ty nejlepší plány. V nich má Ježíš naprosto jedinečnou              a klíčovou úlohu. Až se naplní čas všechno bude sjednoceno v Kristu jako pod jednou hlavou (Ef 1, 10). Říká se tomu Univerzální (nebo taky Kosmický) Kristus. V něm bude všechno "zopakováno", obnoveno, včleněno do jednoho Těla, jehož Hlavou bude On - Syn. Tělo tu nepředstavuje jen obraz církve, nýbrž celého obnovené kosmu, všeho tvorstva. Církev tu není cílem, ale spíš počátkem nového stvoření. Jsme součástí velikého a krásného díla... Většího a krásnějšího než si dovedeme představit...

Tak se před námi postupně otevírá obrovské bohatství Boží moci, lásky a krásy... Nedohlédneme jeho konce. Nevadí. Dívejme se na ně. Žijme z něho. Aspoň z toho, co z něj dovedeme nějak "vstřebat". Nezapomínejme na něj. Ale pamatujme taky, že to obrovské bohatství Boží moci, lásky a krásy platí opravdu všem. Celý kosmos je do tohoto procesu zahrnut. Všechno víří a směřuje vzhůru do Krista. A všechno to začíná tak obyčejně... jedním narozením. To nás vede k úžasu, radosti a vděčnosti, ale taky k vědomí větší zodpovědnosti za druhé, za společnost i za celé stvoření... Amen. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!