Laskavost a vlídnost Boží...

14.05.2023

6. velikonoční A

Sk 17, 22-31/ Ž 66, 8-20/ 1 P 3, 13-22/ J 14, 15-21


Už několikátou neděli čteme z Ježíšovy řeči "na rozloučenou". Ježíš odejde od učedníků k Otci. Už        s  ním nebudou jako dřív. Ale nezůstanou sami. To je situace církve v dějinách. My jsme na tom úplně stejně. S jedním rozdílem: Nikdy jsme nebyli s Ježíšem tak jako oni ty (řekněme) tři roky jeho pozemského života.

Pán je u Otce. My tady na zemi v dějinách. Současně je Pán s námi. Ovšem tajemným způsobem. Potřebujeme se učit v této nové situaci žít a pohybovat se. K tomu dnes zazněly důležité instrukce. Věnujme jim maximální pozornost. Jsou opravdu moc důležité.

"Milujte-li mne…" Základní podmínka zní: milovat Ježíše. Milujeme ho?

A co to vlastně znamená: "milovat ho"?

To jsou zásadní otázky. Neptám se alibisticky. Ani proto, abych to celé problematizoval. Spíš abychom si uvědomili, že to "milovat Ježíše" může mít víc podob, než si běžně myslíme.

Kdo všecko miluje a nemiluje Ježíše?

Musíme se těmto otázkám vystavit. To je základ. Všechno ostatní z toho vyplyne. Milujeme-li, přinese to své plody. Nemilujeme-li, své plody to nepřinese.

"Budete zachovávat má přikázání…" A zase:

Co jsou jeho přikázání?

Co si Ježíš přeje?

Jak chce, aby vypadal náš život: osobní i společný (církevní)?

Co vidí jako opravdu důležité a zásadní?

Jestli jsme ho poznali (aspoň prostřednictví svědectví apoštolů z evangelií a dalším biblických textů), nemusí to být zas tak těžké. Poznáme to z jeho výkladů Písem i z jeho životních postojů. Láska k Ježíšovi se projeví tím, že náš život bude stále více podobný tomu jeho.

Co bude dál?

Přijde Přímluvce. Nebeský Pomocník. Duch pravdy. Přinese nám pravdu a pomůže nám pravdu žít. Nenajdeme ho na povrchu, ale uvnitř. V neviditelné sféře svobody, lásky a pravdy. Svět (= v těchto textech "stvoření ve vzpouře a odcizení" od Boha) ho nemůže přijmout. Nevidí ho a nezná. Ne, že by mu ho Bůh nechtěl dát a nedává. Dává, ale on (=ten svět) se s ním úplně míjí.

"Vy ho znáte..." Sice ho taky nevidíme. Ale v oné neviditelné sféře, v oné hlubině, která k nám patří    a kterou si uvědomujeme tváří v tvář Ježíšovi, jsme s ním už dávno v kontaktu. Nebude nám připadat tak cizí ani divný. Náš předchozí kontakt s Ježíšem nám umožní Přímluvce přijmout            a spolupracovat s ním.

"Uvidíme" Krista, poznáme ho a budeme v něm žít jako žije on v nás a v Bohu. Bude to skutečný život, i když jiný než ten, který jsme dosud poznali. Na cestě do tohoto pro nás zatím Neznámého nás povede on, Duch pravdy, a bude nám pomáhat. My v něm poznáme laskavost a vlídnost Ježíšovu a Otcovu. Laskavost a vlídnost Boží...

Vytvořte si webové stránky zdarma!