Definitivní Oslovení…

25.12.2021

Narození Páně (ve dne) (25/12/2021)
Iz 52, 7-10/ Žd 1, 1-6/ J 1, 1-14


Definitivní Oslovení... (kázání při bohoslužbě)

Evangelní čtení dnes začínalo: "Na počátku bylo Slovo. To Slovo bylo u Boha. To Slovo byl Bůh."

To zní tak slavnostně. Někomu to možná stačí. Pokud ano, klidně u toho zůstaňte. Někdo by se rád podíval, co to asi může znamenat. Podívejme se na to.

Na počátku - To znamená: Než vznikl vesmír a čas. "Před velkým třeskem" chcete-li. Ve věčnosti. Pro nás je to nepředstavitelné. Nerozumíme tomu. Nemůžeme se v tom vyznat. Nic o tom nevíme. Ještě jsme nebyli.

Tak už na tomto počátku bylo Slovo. Řecky je tam logos. Tedy taky smysl. Smysluplné Slovo všech slov. Zdroj smyslu všeho. To Slovo bylo u Boha a ve vztahu k Bohu. (Tak doslova). Tváří v tvář Bohu. Pořád tváří k Bohu. Nerozumíme tomu. Jen tušíme, že tu jde o tajemství vztahu a láskyplného dialogu v Bohu. To je zdroj a cíl všeho. V tomto Slovu byl život a ten byl světlem. Tedy toto Slovo všech slov je doslova plné všeho dobrého a žádoucího. Každý tvor se k němu nějak vztahuje                a směřuje k němu. V základu všeho je tedy dobro, pravda, život a světlo. To samo o sobě už je velké, krásné a slavnostní. Už jen na to se zaměřit by bylo zdrojem nové síly a radosti. Ale to není hlavní záměr. Starověký člověk něco takového předpokládal.

To hlavní teprve přijde: Tak tedy právě toto Slovo..., o němž dosud byla řeč, se stalo jedním z nás. Narodilo se jako Ježíš z Nazareta. Slovo se stalo tělem... Tělo tady neoznačuje jen fyzickou hmotu, ale pozemskou existenci se vším, co k ní patří. Má nejen tělo jako máme my, ale i duši - psychiku jako my. Je podrobený všem těm zákonitostem jako my. Je tady s námi jako součást našeho lidského světa.

To je hlavní zpráva: Zdroj života, světla, smyslu všeho, přichází jako člověk - jeden z nás. Bůh přijímá naše lidství za své - za svůj "nejlepší výrazový prostředek". Ne jen na chvilku, ale od té doby napořád. Vrcholným zjevením Boha je člověk Ježíš z Nazareta. Člověk, který se ztotožňuje se všemi chudými, utištěnými, trpícími a potřebnými. Člověk nakonec nespravedlivě odsouzený k smrti na kříži. To je ten hlavní div Vánoc. Že celý příběh Bible vrcholí tím, že Bůh přichází jako člověk. Včera jsem říkal: jako náš bližní, který potřebuje naši pomoc a lásku.

Ježíš je vrcholným a definitivním (tj. posledním) slovem Boha. Pro nás je slovo především informace. Ale Ježíš je víc než informace. Je oslovením, pozváním, vyznáním lásky. V něm nám Bůh říká: "Mám vás rád. Zajímáte mě. Líbíte se mi. Chci s vámi být. Navždycky..."

A teď je na nás, co s tím uděláme - jak na to zareagujeme...

Bůh nám skutečně říká: "Mám vás rád. Zajímáte mě. Líbíte se mi. Chci s vámi být. Navždycky..."

A teď, co my na to...?

Tak šťastné a veselé :-)

Vytvořte si webové stránky zdarma!