Chudák plný SLÁVY...

24.12.2022

Narození Páně (v noci) 
Iz 9, 1-6/ Tt 2, 11-14/ J 1, 1-14


Slavíme... no, však víte dobře, co. Ano, ALE... i pro nás platí otázka: Kým je vlastně tento Ježíš? Každý, kdo se s ním setkal nebo o něm jen slyšel, se tak musel ptát. Co si o něm máme myslet? Dá se najít nějaký klíč k jeho životu? Kdo se nám to vlastně narodil?

Dovolil jsem si přehodit evangelní čtení. Místo obvyklého příběhu o narození v Betlémě                        a o pastýřích a andělích právě zazněla část slavnostního hymnu uvádějící Janovo evangelium. Zpívá ho autor evangelia a občas se k němu přidávají jeho přátelé (církev). To jsou ty pasáže, kde je podmětem "my". Třeba: "Viděli jsme jeho slávu..." Je to společné svědectví. Jan, jeho církev.... a ve vší skromnosti se i my přidáváme. "Poslyšte, koho jsme to v Ježíšovi našli."

Začínáme v Bohu. Ve "světě" čisté lásky, dobra a pravdy. Existuje Slovo (Taky by se dalo přeložit Smysl), skrze které bylo všechno stvořeno. Toto Slovo je také zdrojem života. A tento život je světlo pro každého. Vnímáme ho jako dobré, krásné, čisté. Každý o něm nějak ví. Je to v nás. Tento život je tu ohrožen. To je ta temnota. Tento život se zdá tak křehký oproti tmě. Ale nenechme se mýlit. Žádná temnota ho nemůže pohltit.

My o těchto věcech dokážeme mluvit jen v obrazech a podobenstvích. Přesahuje to totiž všechny naše pojmy. Tak mluvíme o světle, pravdě, dobru, kráse a lásce. Jen o tom neobratně "koktáme". Líp to neumíme. Ale nejde o tom mlčet. Jak o tomto světě lásky, dobra a pravdy víme? Není to nějaká fantasmagorie. Kdepak. Jak se stalo, že o tom víme, následuje. To byl dosud jen začátek.

A teď sestupujeme se Slovem do našeho světa. Náš svět, kde se děje dobro i zlo; kde se dokážou lidé nasadit pro spravedlnost a pomoc druhým v nouzi, ale kde taky silnější napadá slabšího; kde se vedle dobrých věcí dějí také nespravedlnosti a násilnosti. A taky je tu plno nejistoty. Do toho všeho to Slovo (Smysl) vstupuje. To Slovo se stává tělem (dosl. masem). To zní drsně, ale myslí se tím křehký, zranitelným člověk, který postupně stárne a směřuje ke smrti. A tak snadno může kdykoli svůj život ztratit.

To veliké a krásné už není mimo náš svět. Nemusíme za ním někam ven "z našeho matrixu". Najdeme ho mezi námi. Stal se smrtelným člověkem jako jsme my. Mluví k nám po lidsku. Je opravdovým člověkem se vším, co k tomu patří, aby naše lidství prosvětlil, aby rozvinul všechen jeho dobrý potenciál. Ve všem je s námi. V narození, dětství, růstu, stárnutí, únavě, hladu, žízni.... nemocech až po umírání a smrt. Ve všem.

To světlo, které tušíme, nás potkává v tomto Ježíšovi. V něm nás potkává taky Život sám. Definitivní vítězství Života nad smrtí a vším, co s ní nějak souvisí: odcizení, nicota a prázdnota.        V něm nás potkává sám Počátek všeho. Do všeho je vtisknuta jeho pečeť. Od dálav kosmu až po mikrokosmos. Všechno je poznamenáno Kristem. On je Slovo, které Bůh řekl, a vznikl svět. Nikomu není cizí. Někde hluboko v sobě najdeme jeho "podpis".

V něm nám svítí vnitřní světlo. Je to světlo naděje, že naše životy se vším plahočením mají smysl, že my sami máme smysl. Nejsme dílo náhody, hříčka vesmíru a přírody. Jsme milovaní víc než tušíme a cítíme...

Víra otvírá především novou perspektivu. Ježíšovo narození umožňuje naše nové duchovní znovuzrození. Náš nový začátek. S ním smíme uvidět všechno nově. I to, co nás třeba děsilo...            a nelíbilo se nám. Nemusíme se bát v tomto rozervaném světě. Víra není útěk z tohoto světa. Naopak přivádí nás ještě víc do něj. Otvírá nám oči, abychom víc viděli všechnu tu bolest, nespravedlnost... A přece neztráceli naději... Víra nás činí vzdorem proti tomu, "jak to ve světě vždycky chodilo". Víra nás motivuje, abychom šli do věcí, které se zdají z pohledu světa ztracené...      s vědomím, že tu je ještě jiná rovina, na které právě tyto věci dávají nejvíc smyslu. Bible tomu říká: Následovat Ježíše... Proto se narodil, abychom v něm poznali pravdu a následovali ho.

Znovu začíná slavení Ježíšova příběhu. Evangelium znovu začíná. Vydejme se na cestu... tu Jeho cestu. Jen na ní ho skutečně začneme poznávat. Tak hezké Vánoce!

Vytvořte si webové stránky zdarma!