Boží „pomatenec“...

09.06.2024

10. během roku B

1 S 8, 4-20/ Ž 138/ 2 K 4, 13-5, 1/ Mk 3, 20-35


O Ježíšovi kolují taky divné zvěsti. "Pomátl se." Možná to s ním "náboženstvím" přehnal. Vypadá to, že takové zvěsti šířila dokonce i jeho rodina. "Chudák, nějak ho to úplně … zachvátilo, až ztratil pojem o realitě." Řecké slovo (εξισταναι), které tu bylo přeloženo jako "pomátl se", znamená taky "být uchvácen", "vyvést z míry", "být nadšen", "být bez sebe", "být u vytržení" až tedy "pomátnout se". Nemusí to být nějaká porucha mysli, ale také mimořádně silný náboženský prožitek. Třeba jako měli proroci. O některých se taky mluvilo jako o ztřeštěncích. Pěkná historka se vypráví o Davidovi (viz 1 S 21, 11-16). Když utíkal před Saulem, skrýval se u krále Akíše v Gatu. (To je město. Ten Gat.) A tam bláznil. Dělal křížky na dveře, slintal a tak nějak. Říkalo se o něm, že je potřeštěnec. Ale je možno jeho chování interpretovat taky jako "chválit Hospodina". Kdo je hodně uchvácen chválou, může se těm, co tomu nerozumí, jevit jako cvok. Ale pozor na to! Rozhodně bych nedoporučoval zjednodušené zkratky. Mimořádné projevy mohou vypadat téměř stejně, a přece vyvěrají z úplně jiných zdrojů. Bláznovství, genialita, mimořádná síla ducha, mimořádný spirituální prožitek, mohou mít k sobě velmi blízko. Proto je "v těchto věcech" třeba mimořádná opatrnost. Nemoc by měla být správně diagnostikována a léčena.

Ale zpátky k Ježíšovi: Rodina má o něj strach, že to s tou službou Bohu přehnal. A chtějí ho odvést do ústraní.

Další zvěsti vypouštěly odpovědné autority. "Pozor! Tento Ježíš se tváří jako Boží služebník, ale půjdete-li za ním, uvrhne vás do nejtemnějších závislostí. Je posedlý Belzebulem. Odtud jeho duchovní síla a schopnosti. Nevěřte mu."

V těchto souvislostech zazní slovo o rouhání Duchu svatému a o tom, kdo skutečně tvoří Ježíšovu rodinu. Podívejme se na to.

Rouhání Duchu svatému znamená "urážku Ducha", znevážení. To neublíží Duchu samotnému. Duchu nic neublíží. Ale může to poškodit lidi kolem. Rouhat se Duchu znamená úmyslně, vědomě znevažovat Boží dílo. A tak imunizovat lidi, aby za Ježíšem nešli a nenaslouchali mu a nepřemýšleli o tom, co on říká. Je to velké převrácení hodnot. Dobré se líčí jako zlo, světlo jako tma… Kdo takto vzdoruje Duchu…, tomu nemůže být odpuštěno. Sám totiž odpuštění odmítá.

Ježíš se proti jeho útoku brání poukazem na to, že on svým jednáním poškozuje zájmy Belzebula. Jak by mu tedy mohl sloužit! Máme tu velmi aktuální téma: fake news. Fakta a zvěsti. Popírání faktů a manipulaci s nimi. Ježíš obrací pozornost zpět k faktům. "Podívejte se, co se děje."

A ta rodina? Každý máme nějakou rodinu. Byť nekompletní, byť všelijak defektní či nedokonalou anebo prostě "jen divnou"… ale máme. Ježíš jako pravý člověk má taky rodinu. Vždycky neděli po Vánocích slavíme Rodinu Páně (Svatou Rodinu). Vzpomínáte? Neseme geny svých předků                    a sekvence jejich DNA. Evangelium nic z toho nepopírá. Jen říká, že Ježíšovo kázání nás propojuje ještě dalším způsobem. A to má větší váhu. Každý, kdo naplňuje Boží vůli, je Ježíšův blízký příbuzný. Ježíšovi řeknou: "Tvá rodina se s tebou chce setkat a odvést si tě domů." A on na to řekne: "Ale vždyť vy jste má rodina! Vždyť tady jsem doma! Kam bych jinam šel?" Evangelium, které slyšíme a přijímáme, nás vnitřně spojuje s Ježíšem a Bohem. To je velká věc slyšet a žít evangelium. A zároveň je to neustálá výzva.

Pokud jde o ostatní texty, dovoluji si odkázat na náš podcast anebo si o tom můžeme promluvit někdy jindy. Stačí říct.

Pane, kéž tvá Slova působí v našich myslích a poznamenávají všechno naše mluvení a jednání. Neboť ty žiješ a působíš na věky věků. Amen.

Vytvořte si webové stránky zdarma!