Bod obnovy...

17.03.2024

5. postní (Judica) B

Jr 31, 31-34/ Ž 51, 1-12/ Žd 5, 5-10/ J 12, 20-33


S jakým poselství půjdeme z dnešní bohoslužby domů?

Je toho tam hodně. Nemůžeme si vzít asi všechno. Ani to není potřeba. Držme se především toho, co k nám promluvilo dnes. Ostatní zas někdy příště. A co to bylo? :-) Co k nám dnes promluvilo? ...

Třeba nová smlouva z Jeremjáše? Bůh jako odpověď na naši nevěrnost vůči první smlouvě... připraví smlouvu novou. Dá se poznat ještě víc. Poznáme, že on není jako my lidé. Neodplácí nám zradu zradou. On není takový!

Nebo Ježíš jako velekněz z Listu Hebrejům? Tím, že přinese oběť, která překlene naši vzdálenost od Boha. Krví této oběti bude potvrzena tato smlouva. "Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás a za všechny." Tato oběť očistí naše svědomí. Sjedná nám odpuštění a přijetí u Boha. Stal se a je příčinou věčné spásy všech, kdo ho poslouchají.

Nebo evangelium? Syn člověka bude konečně oslaven. Přišla jeho hodina. Jako pšeničné zrno padne do země a tak z něho vzejde nový život. Rozpřáhne své ruce, jako by chtěl všechny obejmout              a pozvednout k sobě, jako by se chtěl se všemi podělit o svůj život, který je věčný. Ne jako by, ale skutečně.

Písmo svaté představuje velmi složitou strukturu. Tvoří ji různé myšlenky a poselství, různě stará, vzniklá za nejrůznějších okolností. Vzájemně se to všechno proplétá. Všechno v něm souvisí se vším. A mnohými způsoby souvisí i s tím, co tady žijeme.

A všechno to se potkává v jednom bodě. V Ježíšově ukřižování. Odtud se bude šířit všechno nové, dobré, krásné a pravdivé. Tady bude všechno to potvrzeno. Odtud se uskuteční a naplní všechna zaslíbení. To je ta nová smlouva. Tam do onoho bodu nás Kristus přitahuje a přitáhne. Tam budeme všichni naplněni a obnoveni. Tam se to všechno děje, láme, otvírá a rodí.

Ať jsme udělali cokoli a máme jakékoli "vady na kráse", ať jsme jakkoliv neschopní pochopit naše cesty, natož ty Boží! Bůh nás má přesto upřímně rád. Možná to teď ani nedokážeme docenit. Možná to třeba i špatně pochopíme. Ale to je základ. Nic menšího nám není dáno. Má nás ve své moci jeho láska. "Nikdo a nic nás neoddělí od lásky Boží v Kristu Ježíši, našem Pánu." Tato láska působí to, čeho sami od sebe nejsme schopni: mění nás. V ní se stáváme konečně sami sebou.

Tak zní základní poselství Bible. Jsme milovaní. Toto Boží milování nás přetváří a mění. Tato Boží na nás stále "pracuje". V tomto procesu se nacházíme. Něčemu z toho rozumíme (aspoň trošku), mnohému možná ještě ne. Ale nemusíme se bát, smíme důvěřovat, ba dokonce se radovat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!