Společenství

CČSH Kuřim

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

"Pane, ke komu bychom šli?"

...určitě je spousta toho,
co nevíme,
v čem selháváme,
s čím zápasíme... 

...ale když se učíme chodit s Tebou
a spolu navzájem,
dáváš nám radost, potěšení a pokoj,
který se ve světě nedá získat... 

"Ty máš slova věčného života..."

Kdo jsme

Jsme místním společenstvím Církve československé husitské. Spojuje nás víra v Boha Otce i Syna i Ducha svatého, jak ho dosvědčuje Bible a křesťanská tradice.

Věříme, že Bůh nám nabízí společenství, že vstoupil do našich osobních životů, že dává smysl životu každého člověka, že se zajímá o každého člověka a volá ho k pravému životu, že k nám promlouvá  a slyší naše modlitby. 

Přijímáme Ježíše Krista jako Božího Syna a našeho Pána. Jemu jsme svěřili své životy a jeho se snažíme následovat. Tuto víru společně sdílíme a vyjadřujeme bohoslužbou, modlitbou, písněmi, setkáními, rozhovory, výlety či víkendovými pobyty. 

Přijměte i vy naše pozvání. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!