EKUMENICKÝ LEKCIONÁŘ ROK B (2020-2021)

01.11.2020

VÁNOČNÍ OKRUH


29/11-1. adventní: Iz 64,1-9/ 1 K 1,3-9/ Mk 13,24-37

6/12-2. adventní: Iz 40,1-11/ 2 P 3,3-15a/ Mk 1,1-8

13/12-3. adventní: Iz 61,1-4.8-11/ 1 Te 5,16-24/ J 1,6-8.19-28

20/12-4. adventní: 2 S 7,1-5.11-13/ Ř 16,25-27/ L 1,26-38

24/12-Narození Páně (v noci): Iz 9,1.5-6/ Tt 2,11-14/ L 2,1-20

25/12-Narození Páně: Iz 52,7-10/ Žd 1, 1-12 (1,1-4[(5-12])/ J 1,1-14

27/12-Svatá Rodina: Iz 61,10-62, 3/ Ga 4,4-7/ L 2,22-40

1/1-Oktáv Narození: Ex 34, 1-7a (Nu 6,22-27)/Ř 1,1-7/ L 2, 15-21

3/1-2. po Vánocích: Jr 31, 7-11/ Ef 1, 3-14/ J 1, 10-18

6/1-Zjevení Páně: Iz 60,1-6/ Ef 3,1-12/ Mt 2, 1-12

10/1-Křest Páně: Gn 1,1-5/ Sk 19,1-7/ Mk 1,4-11


BĚHEM ROKU I (PO ZJEVENÍ PÁNĚ)


17/1-2. během roku: 1 S 3, 3b-10.19 (3,1-10.19)/ 1 K 6,12-20/ J 1,43-51

24/1-3. během roku: Jon 3,1-5.10/ 1 K 7,29-31/ Mk 1,14-20

31/1-4. během roku: Dt 18,15-20/ 1 K 8,1b-13/ Mk 1,21-28

7/2-5. během roku: Iz 40,21-31/ 1 K 9,16-23/ Mk 1,29-39

14/2-Poslední po Zjevení: 2 Kr 2,1-12/ 2 K 4,2-6/Mk 9,2-9


VELIKONOČNÍ OKRUH


17/2-Popeleční středa: Iz 58, 1-12 (Jl 2,12-18)/ 2 K 5,20-6,2/ J 8, 1-11 (Mt 6,1-6.16-20)

21/2-1. postní: Gn 9,8-17/ 1 P 3,18-22/ Mk 1,9-15

28/2-2. postní: Gn 17,1-7.15-16/ Ř 4,13-25/ Mk 8,31-38

7/3-3. postní: Ex 20,1-17/ 1 K 1, 18-25/ J 2,13-22

14/3-4. postní: Nu 21,4-9/ Ef 2,1-10/ J 3,14-21

21/3-5. postní: Jr 31,31-33/ Žd 5,5-10/ J 12,20-33

28/3-6. postní (Květná): Mk 11,1-11/Iz 45, 21-25 (50,4-9a)/ Fp 2,5-11/Mk 14,1-15,47

1/4-Zelený čtvrtek: Ex 12,1-4.11-14/ 1 K 11,23-26/ J 13,1-15

2/4-Velký pátek: Iz 52,13-53,12/ Žd 10,16-24/J 18, 1-19,42

3/4-Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení): Gn 1,1-2,4a/ Gn 22,1-18/ Ex 14,10-31/ 

        Iz 55,1-11/ Ez 36,16-28/ Ř 6,3-11/ Mk 16,1-8

4/4-Vzkříšení: Sk 10,34-43/ 1 K 15, 1-11 (Ko 3,1-4 nebo 1 K 5,6b-8)/ J 20,1-18

11/4-2. velikonoční: Sk 4,32-35/ 1 J 1,1-2,2/ J 20,19-31

18/4-3. velikonoční: Sk 3,12-19/ 1 J 3,1-7/ L 24,36b-48

25/4-4. velikonoční: Sk 4,5-12/ 1 J 3,16-24/ J 10,11-18

2/5-5. velikonoční: Sk 8,26-40/ 1 J 4,7-21/ J 15,1-8

9/5-6. velikonoční: Sk 10,44-48/ 1 J 5,1-6/ J 15,9-17

13/5-Nanebevstoupení: Sk 1,1-11/ Ef 1,15-21/ Mk 16,15-20

16/5-7. velikonoční: Sk 1,15-17.21-26/ 1 J 5,9-13/ J 17,6-19

23/5-Seslání Ducha (Letnice): Sk 2,1-11/ Ř 8,22-27/ J 15,26-27.16,4b-16 (J 20,19-23)


BĚHEM ROKU II (PO SVATÉM DUCHU)


30/5-Trojice: Iz 6,1-8/ Ř 8,12-18/ J 3,1-17

6/6-10. během roku: Gn 3,8-15/ 2 K 4,13-5,1/ Mk 3,20-35

13/6-11. během roku: Ez 17,22-24/ 2 K 5,6-10.14-17/ Mk 4,26-34

20/6-12. během roku: Jb 38,1-11/ 2 K 6,1-13/ Mk 4,35-41

27/6-13. během roku: Pl 3, 24-33 (3,23-33)/ 2 K 8,7-15/ Mk 5,21-43

4/7-14. během roku: Ez 2,1-5/ 2 K 12,2-10/ Mk 6,1-13

5/7-Cyril a Metoděj: Iz 59, 20-21/ Žd 7, 23-27/ Mt 24, 42-47

6/7-Jan Hus: Jer 1,4-9/ 1 P 4,12-19/ L 21,12-15

11/7-15. během roku: Am 7,7-15/ Ef 1,3-14/ Mk 6,14-29

18/7-16. během roku: Jr 23,1-6/ Ef 2,11-22/ Mk 6,30-34.53-56

25/7-17. během roku: 2 Kr 4,42-44/ Ef 3,14-21/ J 6,1-15

1/8-18. během roku: Ex 16, 2-4.9-15 (16,2-15)/ Ef 4,1-7.11-16/ J 6,26-35

8/8-19. během roku: 1 Kr 19,4-8/ Ef 4,25-5,2/ J 6,41-51

15/8-20. během roku: Př 9,1-6/ Ef 5,15-20/ J 6,51-58

15/8- Marie, Matky Páně: Iz 61, 10-11/ Zj 11, 19-12,6.10/ L 1, 46-55

22/8-21. během roku: Joz 24,1-2a.14-17.18b/ Ef 6,10-18/ J 6,56-69

29/8-22. během r. : Dt 4, 1-2.6-9 (4,1-9)/ Jk 1,17-27/ Mk 7,1-8.14-15.21-23

5/9-23. během roku: Iz 35,4-7a/ Jk 2,1-5/ Mk 7,24-37

12/9-24. během roku: Iz 50,4-9a/ Jk 3,1-12/ Mk 8,27-38

19/9-25. během roku: Jr 11,18-20/ Jk 3,16-4,3.7-8a/ Mk 9,30-37

26/9-26. během roku: Nu 11,16.24-29/ Jk 5,13-20/ Mk 9,38-50

28/9-sv.Václav: Mdr 4, 7-9. 13-19/ Ř 8, 35-39/ J 12, 23-26

3/10-27. během roku: Gn 2,18-24/ Žd 1,1-4.2,5-12/ Mk 10,2-16

10/10-28. během r.: Am 5, 6-7,10-15 (5,6-15)/ Žd 4,12-16/ Mk 10,17-31

17/10-29. během roku: Iz 53,4-12/ Žd 5,1-10/ Mk 10,35-45

24/10-30. během roku: Jr 31,7-9/ Žd 7,23-28/ Mk 10,46-52

31/10-31. během roku: Dt 6, 4-9 (6,1-9)/ Žd 9,11-15/ Mk 12,28b-34

1/11-Všech svatých: Iz 66, 20-23/ Zj 21, 1-6a/ J 11, 32-44

7/11-32. během roku: 1 Kr 17, 10-16 (17,8-16)/ Žd 9,24-28/ Mk 12,38-44

14/11-33. během roku: Da 12,1-3/ Žd 10,11-14.19-25/ Mk 13,1-11

21/11-34. během roku (Krista Krále): Da 7, 9-10.13-14 (7,9-14)/ Zj 1,4b-8/ J 18,33-37

(v závorce uvedeno alternativní čtení)