Ekumenický lekcionář (rok C) 2021-2022

01.12.2021

VÁNOČNÍ OKRUH


28/11 - 1. adventní: Jr 33,14-16/ 1 Te 3, 9-13/ L 21, 25-36

5/12 - 2. adventní: Bar 5, 1-9/ Fp 1,3-11/ L 3,1-6

12/12 - 3. adventní: Sof 3,14-20/ Fp 4,4-7/ L 3,7-18

19/12 - 4. adventní: Mi 5, 1-4a/ Žd 10,5-10/ L 1,39-55

24/12 - "Půlnoční": Iz 9, 2-7/ Tt 2,11-14/ L 2,1-14

25/12 - Narození Páně: Iz 52,7-10/ Žd 1,1-6/ J 1,1-14

26/12 - Svatá Rodina: 1 S 2,18-20, 26/ Ko 3,12-17/ L 2,41-52

1/1 - Jména Ježíš: Nu 6, 22-27/Ga 4, 4-7/L 2, 15-21

2/1 - 2. po Vánocích: Jr 31, 7-11/ Ef 1, 3-14/ J 1, 10-18

6/1 - Zjevení Páně: Iz 60,1-6/ Ef 3,1-12/ Mt 2, 1-12

9/1 - Křest Páně Iz 43,1-7/ Sk 8,14-17/ L 3, 16-17. 21-22

BĚHEM ROKU I (PO ZJEVENÍ PÁNĚ)


16/1 - 2. během roku: Iz 62,1-5/ 1 K 12,1-11/ J 2, 1-11

23/1 - 3. během roku: Neh 8,1-3.5-6.8-10/ 1 K 12,12-31a/ L 4,14-21

30/1 - 4. během roku: Jr 1,4-10/ 1 K 13, 1-13/ L 4, 21-30

6/2 - 5. během roku: Iz 6, 1-8/ 1 K 15, 1-11/ L 5, 1-11

13/2 - 6. během roku: Jr 17, 5-10/ 1 K 15, 12-20/ L 6, 17-26

20/2 - 7. během roku: Gn 45, 3-11.15/ 1 K 15, 35-38.42-50/ L 6, 27-38

27/2 - Poslední po Zjevení: Ex 34, 29-35/ 2 K 3,12-4,2/ L 9, 28-36

VELIKONOČNÍ OKRUH


2/3 - Popeleční středa: Jr 17,5-10/ 2 K 5,20b-6,2/ Mt 6, 16-21

6/3 - 1. postní: Dt 26,1-11/ Ř 10,8b-13/ L 4,1-13

13/3 - 2. postní:Gn 15,5-12.17-18/ Fp 3,17-4,1/ L 13,31-35

20/3 - 3. postní: Iz 55,1-9/ 1 K 10,1-13/ L 13,1-9

27/3 - 4. postní: Joz 5,9-12/ 2 K 5,16-21/ L 15,1-3.11b-32

3/4 - 5. postní: Iz 43,16-21/ Fp 3,7-14/ J 12,1-8

10/4 - 6. postní (Květná):L 19,28b-40/Iz 50,4-9a/Fp 2,5-11/L 22,39-23,56

14/4 - Zelený čtvrtek: Ex 12,1-4.11-14/1 K 11, 23-26/J 13,1-17.31b-35

15/4 - Velký pátek: Iz 52,13-53,12/ Žd 4,14-16.5,7-9/ J 18,1-19,42

16/4 - Bílá sobota: Gn 1,1-2,4a/ Gn 22,1-18/ Ex 14,10-31/ Iz 55,1-11/

                                       Ez 36, 24-28/ Ř 6,3-11/ L 24,1-12

17/4 - Vzkříšení Páně: Sk 10,34-43/ Ko 3, 1-4/ J 20,1-9

24/4 - 2. velikonoční: Sk 5,27-32/ Zj 1,4-8/ J 20, 19-31

1/5 - 3. velikonoční: Sk 9,1-20/ Zj 5,11-14/ J 21,1-19

8/5 - 4. velikonoční: Sk 9, 36-43/ Zj 7, 9-17/ J 10, 22-30

15/5 - 5. velikonoční: Sk 11,1-18/ Zj 21,1-6/ J 13,31-35

22/5 - 6. velikonoční: Sk 16,9-15/ Zj 21,10. 22-22,5/ J 14,23-29

26/5 - Nanebevstoupení: Sk 1,1-11/ Ef 1,15-23/ L 24,44-53

29/5 - 7. velikonoční: Sk 16,16-34/Zj 22,12-14.16-17.20-21/J 17,20-26

5/6 - Letnice: Sk 2,1-11/ Ř 8,14-17/ J 14,8-17

BĚHEM ROKU- II. ČÁST (PO SVATÉM DUCHU)


12/6 - Trojice Př 8,1-3. 22-31/ Ř 1, 1-6/ J 16,12-15

19/6 - 12. během roku: Iz 65,1-9/ Ga 3,23-29/ L 8,26-39

26/6 - 13. během roku: 1 Kr 19,15-16.19-21/Ga 5,1.13-25/L 9,51-62

3/7 - 14. během roku: Iz 66,10-14/ Ga 6,(1-6)7-16/ L 10, 1-11.16-20

5/7 - Cyril a Metoděj: Iz 56, 6-7/ Ef 3, 1-7/ Mk 16, 15-20

6/7 - Jan Hus: Za 1, 1b-4/ 2 Tm 2, 22-26/ Mt 23, 29-39

10/7 - 15. během roku: Dt 30,9-14/ Ko 1,1-14/ L 10, 25-37

17/7 - 16. během roku: Gn 18,1-10a/ Ko 1,15-28/ L 10,38-42

24/7 - 17. během roku: Gn 18,20-32/ Ko 2,6-15/ L 11,1-13

31/7 - 18. během roku: Kaz 1,2.12-14;2,18-23/Ko 3,1-11/L 12,13-21

7/8 - 19. během roku: Gn 15,1-6/ Žd 11,1-3.8-16/ L 12,32-40(41-48)

14/8 - 20. během roku: Jr 23,23-29/ Žd 11,29-12,2/ L 12,49-57

21/8 - 21. během roku: Iz 58, 9b-14/ Žd 12,18-29/ L 13,10-17

28/8 - 22. během roku: Sir 10,12-18/ Žd 13,1-8.15-16/ L 14,1.7-14

4/9 - 23. během roku: Dt 30,15-20/ Fm 1-21/ L 14,25-33

11/9 - 24. během roku: Ex 32,1.7-14/ 1 Tm 1,12-17/ L 15,1-10

18/9 - 25. během roku: Am 8,4-7/ 1 Tm 2,1-7/ L 16,1-13

25/9 - 26. během roku: Am 6,1a.4-7/1 Tm 6,(6-11a)11b-19/L 16,19-31

2/10 - 27. během roku: Abk 1,1-4. 2,1-4/ 2 Tm 1,1-14/ L 17,5-10

9/10 - 28. během roku: 2 Kr 5,1-15c/ 2 Tm 2,8-15/ L 17,11-19

16/10 - 29. během roku: Gn 32, 23-31/ 2 Tm 3,14-4,5/ L 18,1-8

23/10 - 30. během roku: Jr 14,7-9.19-22/ 2 Tm 4,6-8.16-18/ L 18,9-14

30/10 - 31. během roku: Iz 1,10-18/ 2 Te 1, 1-4.11-12/ L 19,1-10

6/11 - 32. během roku: Jb 19,23-27a/ 2 Te 2,1-5.13-17/ L 20,27-40

13/11 - 33. během roku: Mal 3, 19-21/ 2 Te 3,6-13/ L 21,5-19

20/11 - 34. během roku (Krista Krále): Jr 23,1-6/Ko 1,11-20/L 23,33-43

Vytvořte si webové stránky zdarma!